Memoriam Zutphen
 
 
Stentor - 13 oktober 2006
Terug naar berichten overzicht

Memoriam helpt met afscheid nemen

ZUTPHEN - Een intens gevoel van gemis kan een mens die wordt geconfronteerd met verlies volstrekt uit het lood slaan. Een waardig afscheid kan helpen bij het verwerken van het verdriet, maar hoe geef je dat vorm? Wie worstelt met die vraag kan terecht bij Memoriam, een initiatief van de Zutphense Margreet Beerda.

Begeleiding bij afscheid en spreken bij uitvaart, dat zijn de noemers waarmee Margreet Beerda haar werk uitdraagt. Het is vandaag de dag niet langer vanzelfsprekend dat een dominee of pastoor de regie heeft over de uitvaart. Deels als gevolg van de ontkerkelijking, deels ook omdat mensen zelf het scenario vorm willen geven. Die nadrukkelijke wens omzetten in de praktijk is niet iedereen gegeven. Door het volgen van de opleiding ritueelbegeleiding bij afscheid is de Zutphense in staat op een professionele manier mensen de hand te reiken.

Iets betekenen voor kwetsbare mensen omdat ze in een moeilijke levensfase zitten is een lang gekoesterde wens, van Margreet Beerda. Lange tijd dacht ze in de richting van uitvaartverzorger, maar toen ze kennisnam van de opleiding voor ritueelbegeleiding bij afscheid wist ze intuïtief dat dit het was. Dat was kort nadat ze zelf met een mooi ritueel afscheid genomen had van haar wens een kind te baren. ‘Ik was 42 en vond dat het tijd was definitief afstand te doen van mijn kinderwens. Ik heb toen een briefje geschreven aan mijn nog ongeboren kind en dat vastgebonden aan een stukje drijfhout. Samen met mijn partner zijn we naar een mooie plek aan de IJssel gegaan en ik heb het briefje op een krib in het water en samen zagen we het wegdrijven. Op dat moment voelde ik letterlijk de opluchting in mijn lijf. Het is niet goed te beschrijven, maar ik bewaar een warme herinnering aan dat moment, waarop ik letterlijk afstand nam van mijn kinderwens.’

Het woord ritueel moet overigens niet te zwaar worden opgevat, zegt Margreet. ‘Als je in alle eenvoud met aandacht een kaarsje aansteekt, is dat een heel mooi ritueel. Daarmee til je de handeling uit boven het alledaagse en geef je betekenis aan dat moment in je leven.’

Beerda is van huis uit protestant haar partner is van katholieke huize. Zelf is ze niet meer kerkelijk, maar wel ‘spiritueel gelovig. Op mijn eigen manier. Mijn achtergrond betekent wel dat ik begrip heb voor kerkelijke gebruiken. Ik sta open voor elke geloofsovertuiging.’

Een beroep doen op Memoriam kan via de uitvaartverzorger maar ook rechtstreeks. In overleg met Margreet Beerda kan er heel veel. Ze kan bijvoorbeeld in overleg de tekst schrijven, waarvoor de nabestaanden de woorden niet kunnen vinden. Ze kan de uitvaart helemaal leiden, maar ook ‘slechts’ als steun en toeverlaat op de achtergrond aanwezig zijn. Hulp bij de muziekkeuze is ook een mogelijkheid, Beerda heeft contacten met muzikanten waarop ze een beroep kan doen. Margreet: ‘Het is de kunst die vorm te zoeken die aansluit bij de nabestaanden. Op een goede manier afscheid nemen, kan zo troostvol zijn.’

 

(Bron: Stentor)