Memoriam Zutphen
 
 
Ritueelbegeleiding

Wat is ritueelbegeleiding?
Ritueelbeleiding bij afscheid is een nieuw vak dat wellicht enige uitleg behoeft.  Ritueelbegeleiding is een aanvulling op de diensten van een uitvaartverzorger. Waar deze zich voornamelijk bezig houdt met de organisatorische kant van een begrafenis of crematie, richt een ritueelbegeleider zich op de inhoudelijke kant van de afscheidsdienst. Van oudsher was deze taak voorbehouden aan een dominee of pastor. Tegenwoordig kunnen nabestaanden ook een ritueelbegeleider inschakelen als zij behoefte hebben aan ondersteuning bij het vorm en inhoud geven aan de uitvaart van hun dierbare.

Wat is een ritueel?
Rituelen horen bij afscheid nemen. Zonder ons er misschien bewust van te zijn, is het overlijden van iemand omgeven met rituelen: van het sluiten van de ogen tot het kopje koffie na de begrafenis of crematie.

De kracht van een ritueel schuilt in de eenvoud en de herkenbaarheid. Door bijvoorbeeld het aansteken van een kaarsje zetten nabestaanden de overledene nog een keer in het licht en staan ze stil bij wat hij of zij voor hen betekend heeft.
Op die manier kan een ritueel een extra dimensie geven aan het afscheid. Het drukt zonder woorden de gevoelens van de nabestaanden uit. Het geeft betekenis en kan daardoor troost bieden.

Een ritueel kan een goede aanvulling zijn op de gesproken woorden en muziek die klinken tijdens een begrafenis of crematie.

 

Via mijn contactpagina kunt u meer informatie opvragen of een afspraak met mij maken.