Memoriam Zutphen
 
 
Wat kan Memoriam betekenen

Wanneer een dierbare van u is overleden, komt er veel op u af. Aan gevoelens van gemis en verdriet, maar ook aan zaken die geregeld moeten worden zoals een afscheid.
Memoriam ritueelbegeleiding kan u helpen dit afscheid op een unieke en persoonlijke manier vorm en inhoud te geven.

Als ritueelbegeleider heb ik in de dagen tussen overlijden en uitvaart een coördinerende en adviserende rol. Ik inventariseer de wensen en inbreng van de nabestaanden. Daarnaast ga ik met hen in gesprek over de overledene. Wie was hij of zij? Wat was kenmerkend voor hem of haar? Wat betekende hij of zij voor zijn of haar naasten? Vaak ontstaat er al pratend een thema of symbool dat als leidraad voor de ritueelbegeleiding kan dienen. Voor iemand die stenen verzamelde, kan ‘de steen’ het centrale thema van de begrafenis of crematie worden. Voor een ander kunnen dit de vogels uit de volière of de bloemen uit de tuin zijn. Zo is er voor iedereen een symbool te vinden.
Dit symbool wordt als een rode draad door het afscheid heen geweven en kan tot uiting komen in gedichten, teksten, muziek, liederen, symbolen, tekeningen en - desgewenst - een ritueel. Op die manier ontstaat er eenheid in de afscheidsplechtigheid.
Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor uw eigen inbreng en bijdrage tijdens de ritueelbegeleiding. Alles gaat in goed overleg met u en met uw uitvaartverzorger. Tijdens de begrafenis of crematie kan ik namens u het woord voeren maar u ook bijstaan als u zelf wilt spreken.

Samen komen we tot een mooi en liefdevol afscheid van uw overleden dierbare. Een afscheid dat recht doet aan het geleefde leven en troost en kracht biedt aan hen die achterblijven. Sleutelwoorden hierbij zijn zorg, respect en aandacht. Voor zowel de overledene als zijn of haar naasten, ieder met de eigen herinnering.

Als ritueelbegeleider doe ik meer dan wanneer u mij als spreker bij uitvaart een levensverhaal of In Memoriam laat verzorgen (zie spreken bij uitvaart).

Via mijn contactpagina kunt u meer informatie opvragen of een afspraak met mij maken.